Definitieve resultaten aanmelden secundair onderwijs

99% van de kinderen ingeschreven in school van eerste voorkeur

Van de 4490 aangemelde kinderen hebben 4109 zich effectief ingeschreven in een secundaire school. Zo’n 99% van de kinderen starten volgend schooljaar in de school van eerste voorkeur. Bij de bekendmaking van de resultaten op 13 mei was dit nog 96%. Van de 41 kinderen die op 13 mei geen ticket van hun voorkeurschool kregen, konden 39 zich uiteindelijk wel inschrijven in een school van voorkeur.

Ouders die via het centraal aanmeldingssysteem een plaats kregen toegewezen in een secundaire school hadden tot 7 juni de kans om hun kind ook effectief in te schrijven. Van de 4490 aangemelde kinderen deden 4109 ouders dit. Het effectief omzetten van de tickets in een inschrijving en het creëren van extra plaatsen – waarvan 92 voor de bekendmaking van het resultaat en 56 nadien – zorgden voor een verschuiving in wachtlijsten. Hierdoor konden meer kinderen zich inschrijven in de school van eerste voorkeur. In 6 scholen is er nog een kleine wachtlijst met in totaal 24 kinderen. In totaal schreef 99% van de kinderen zich in in een school van eerste voorkeur. Van de 4109 ingeschreven jongeren heeft 100% een school van eerste of tweede voorkeur. Daar waar bij de bekendmaking van de resultaten op 13 mei nog 7 kinderen een school van derde voorkeur kreeg toegewezen, konden ze zich inmiddels inschrijven in een school van hogere voorkeur.

Geen ticket

Van de 41 kinderen die in mei geen ticket kregen, kregen 39 ervan uiteindelijk toch goed nieuws. Zij konden zich toch nog inschrijven in een school waarvoor ze zich hadden aangemeld. Twee kinderen blijven voorlopig nog op de wachtlijst van hun voorkeurschool staan, maar hebben verschillende alternatieven met vrije plaatsen binnen en buiten Gent.

Ouders die hun ticket nog niet hebben omgezet in een effectieve inschrijving, zijn hun toewijzing kwijt. Willen ze hun kind toch nog inschrijven in de school die ze aanvankelijk kregen toegewezen, dan kan dit enkel als er daar nog plaats vrij is. Is dit niet het geval dan worden ze achteraan op de wachtlijst geplaatst.

Met 100% kinderen in een school van eerste en tweede voorkeur is het resultaat van het digitaal aanmeldingssysteem van Gent een groot succes.