Basisschool De Triangel en kinderdagverblijf ’t Sleepken voor 2 jaar in Baudelopark

Om de herlokalisatie mogelijk te maken, zijn ook een aantal verhuisbewegingen noodzakelijk.

Vanaf september 2019 worden alle klassen van basisschool De Triangel voor een periode van twee jaar gehuisvest in het voormalige stadslabo naast het Baudelopark. Ook kinderdagverblijf ’t Sleepken krijgt er een plek, net als een deel van IBO Sleepken. Om de herlokalisatie mogelijk te maken, zijn ook een aantal verhuisbewegingen noodzakelijk.

Op 24 april 2019 werden basisschool De Triangel en kinderdagverblijf 't Sleepken uit de Sleepstraat preventief geëvacueerd. Dit gebeurde in onderling overleg met het Departement Facility Management en de brandweer, nadat er bij een stabiliteitsonderzoek een verminderde brandweerstand vastgesteld werd. De Dienst FM Onderwijs ging samen met het Stedelijk Onderwijs Gent en de Dienst Kinderopvang op zoek naar nieuwe locaties voor de betrokken kinderen en begeleiders.

Oude stadslabo Baudelopark

De leerlingen van de lagere school kregen een tijdelijke stek in het voormalige stadslabo in het Baudelopark. De kleuters konden in hun school blijven, na een herschikking in een gebouw aan de overkant van de speelplaats. De meeste baby’s en peuters van het kinderdagverblijf kunnen nog tot september terecht in Kinderdagverblijf Nieuwland, enkele kinderen kregen tijdelijk een plekje in diverse opvanginitiatieven van de Stad Gent.

Het onverwachte vertrek uit de Kartuizerlaan was een domper voor de school en de opvang. Het project werd duidelijk gedragen in de harten van kinderen, ouders, kinderbegeleiders, leerkrachten, ... Het gebouw vraagt echter een grondige renovatie, wat een terugkeer op korte termijn helaas onmogelijk maakt. We onderzoeken wat de beste oplossing is voor de toekomst. Ondertussen zorgen we ervoor dat de kinderen, leerkrachten en begeleiders van de Triangel en van kinderdagverblijf ’t Sleepken en IBO Sleepken zich helemaal thuis zullen voelen in het Baudelopark.

Annelies Storms , schepen van Facility Management

Duurtijd en band met de buurt

Een snelle renovatie van het schoolgebouw in de Sleepstraat is niet mogelijk. Een grondige analyse is vereist en er moet rekening gehouden worden met een aantal monumentale elementen in het gebouw, die behouden moeten blijven. De Stad Gent onderzoekt de haalbaarheid van een renovatie of een alternatief, namelijk de bouw van een nieuwe school op een locatie in de buurt.

Om deze periode te overbruggen, worden vanaf september 2019 alle klassen van basisschool De Triangel - dus ook de kleuterklassen - gehuisvest in het voormalige stadslabo naast het Baudelopark. Ook de buitenschoolse opvang voor de Triangel en het kinderdagverblijf 't Sleepken krijgen een plaats in dat gebouw. De kinderen zullen twee schooljaren op deze locatie blijven.

Alle kindfuncties, van kinderopvang over basisschool tot buitenschoolse opvang, worden dus als cluster terug samengebracht zodat het inclusieve en creatieve pedagogische project kan voortbestaan en de continuïteit voor kinderen en begeleiders gegarandeerd blijft. De school maakt van deze nood een deugd om haar pedagogische werking verder te verdiepen. In het Baudelohof is er immers plaats om de waardevolle techniekateliers nog beter te organiseren en kan er een ouderlokaal ingericht worden.

De school, de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf zijn heel goed ingebed in hun wijk en hadden er een uiterst waardevolle werking uitgebouwd. Door deze overmachtsituatie worden ze 2 schooljaren gehuisvest in het Baudelopark, want de veiligheid van kinderen gaat boven alles. De eerste reacties van de leerkrachten en kinderbegeleiders op de nieuwe locatie zijn positief, want deze biedt meer kansen tot samenwerking tussen de verschillende kindfuncties (bijvoorbeeld met een gedeelde leraren/begeleidersruimte). Ondertussen wordt gewerkt aan een oplossing zodat de school kan terugkeren naar haar buurt.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

IBO Sleepken deels naar Baudelo

Het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) Sleepken verhuist deels mee naar de site in het Baudelopark. Daar zullen kinderen van De Triangel vanaf 2 september ook buiten de schooluren opgevangen kunnen worden. Voor de IBO-werking, die ook buitenschoolse opvang aanbiedt aan enkele buurtscholen, zoekt de Stad volop naar een andere locatie in dezelfde buurt, zodat ook de opvang in de wijk voor alle gezinnen en scholen haalbaar en toegankelijk blijft. De zomerwerking van IBO Sleepken verhuist naar de Sint-Margrietstraat.

FM steekt een tandje bij

Om alle nieuwe plekken op tijd klaar te krijgen en aan te passen aan de verschillende noden, steekt het Departement Facility Management van de Stad Gent een tandje bij. De Dienst Vastgoed brengt de uitwijkmogelijkheden in kaart. De Dienst FM Onderwijs coördineert de herhuisvestingen, voert de renovaties uit, installeert het nodige extra sanitair en elektriciteit, werkt de interieurs af. De Dienst Aankoop en Logistiek zorgt voor het gecoördineerd transport van alle materiaal, de bevoorrading en maakt dat alle ruimtes mooi en proper zijn, klaar voor gebruik.

Herhuisvesting van de vzw's uit stadslabo Baudelo

Om de herlokalisatie mogelijk te maken, zijn ook verhuisbewegingen noodzakelijk van andere initiatieven die momenteel gehuisvest zijn in het voormalige stadslabo. De gebruikers van OpStap, een project van de Dienst Outreachtend Werken, verhuizen naar het voormalige schoolgebouw in de Kartuizerlaan, in de delen die wel gebruikt mogen worden van de brandweer. Vzw Huisartsenvereniging krijgt een nieuwe stek in het Grootbegijnhof Sint-Elisabeth in Sint-Amandsberg. Ook voor de VRGT wordt verder naar een oplossing gezocht. Vzw Logo en vzw Sel kunnen hun werking verderzetten in het administratief centrum AC Portus in de Keizer Karelstraat.

Gezinsnachtopvang in Prinsenhof

De gezinsnachtopvang krijgt onderdak in het Prinsenhof. Het CAW stelt hiervoor een gebouw ter beschikking dat de medewerkers van FM Welzijn van de Stad Gent in gereedheid brengen om gezinnen tijdelijk te kunnen opvangen. De werking van de gezinsnachtopvang kan door deze relocatie onder dezelfde voorwaarden verder gezet worden. Voor de Winternachtopvang zoekt de Stad verder naar een geschikte locatie.