86 procent van instappers kan naar basisschool van eerste voorkeur

86 procent van de geregistreerde instappertjes kan naar de school van eerste voorkeur. 93 procent kan naar een school uit zijn top drie.

De voorbije maanden hebben ouders hun kind digitaal aangemeld voor een plek in een Gentse basisschool voor het schooljaar 2023-2024. 86 procent van de geregistreerde instappertjes kan naar de school van eerste voorkeur. In totaal kan 93 procent naar een school uit zijn top drie.

De afgelopen maanden hebben 1.467 Gentse instappers, geboren in 2021, zich aangemeld voor een plekje in een basisschool in Gent. 1.409 van hen kregen een school toegewezen, waarvan 1.034 de school van eerste voorkeur. 1.292 instappertjes die voorrang kregen als broer of zus of als kind van personeel, werden eerder al -in januari 2023- ingeschreven. Samengeteld kan 86 procent starten in een school van eerste voorkeur. 93 procent kan starten in een van de scholen aangegeven in zijn top drie. Wie een plaats kreeg toegewezen, kan zijn kind tussen 24 april en 15 mei 2023 inschrijven. De school neemt contact op met de ouders om de inschrijvingsprocedure toe te lichten.

Voor de 58 aangemelde Gentse instappertjes die geen inschrijvingsticket kregen voor de scholen die ze als voorkeur opgaven en voor de 377 kinderen die niet aangemeld werden, zijn er op dit moment in Gent nog 486 plaatsen beschikbaar, verspreid over 37 scholen. Ouders die nog een vrije plaats zoeken, kunnen hun kind vanaf 23 mei 2023 om 9 uur inschrijven op school zelf. Ervaring leert dat er nog plaatsen vrijkomen omdat sommige ouders hun kind niet zullen inschrijven in de aangegeven school, bijvoorbeeld omdat ze verhuizen.

Het geboortecijfer in 2021 toont een opvallende, eenmalige piek met een stijging van acht procent. Sommige wijken in de stad voelen deze stijging meer dan andere. Die capaciteitsdruk is zichtbaar in de cijfers.

De voorbije tien jaar is er in Gent veel extra capaciteit gecreëerd in het basisonderwijs. Daardoor kunnen we de coronapiek in de geboortes grotendeels opvangen. Maar de druk blijft voelbaar. Mijn aandacht gaat ook naar die gezinnen die geen toewijzing kregen. Het LOP Basisonderwijs Gent kan hen verder ondersteunen en informeren.

Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Door de nieuwe regelgeving kunnen we niet meer streven naar een meer evenredige verdeling van kansarme en kansrijke kinderen over de scholen via het toepassen van de dubbele con­tin­gen­te­ring. Het LOP Gent basisonderwijs blijft zoeken naar manieren om de sociale mix te bevorderen in de scholen. Om die sociale mix te bereiken, is het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen aanmelden. Dat lukte dit jaar alvast goed door onder andere het volgehouden werk van de toeleiders.

Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs