Niet-stedelijke opvangmogelijkheden in Gent

Bekijk het overzicht. Je vindt ook het reglement voor het toekennen van een startpremie voor nieuwe kinderopvang.

Op www.kinderopvang.gent

  • vind je een overzicht van alle opvanglocaties, zowel stedelijke als niet-stedelijke: groeps- en gezinsopvang, inkomensgerelateerd, per wijk ...
  • kan je opvang aanvragen

Nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van private organisatoren van kinderopvang in Gent voor de periode 2020 – 2025

De Stad Gent wil inzetten op kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang en organiseert daarom zelf kinderopvang én verleent start- en investeringssubsidies aan andere vergunde organisatoren van kinderopvang voor baby’s en peuters met kinderopvanglocaties op het Gentse grondgebied. 

De aanvraag van deze nieuwe subsidie is vanaf nu mogelijk.  De aanvraag gebeurt via een online-formulier. Hier lees je het reglement.