Algemene info rond peutertuinen

De zes peutertuinen bieden dagopvang aan kinderen van 18 maanden tot 3 jaar.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De kinderen verblijven hier in leefgroepen van 20 kinderen, onder toezicht van twee begeleiders.

De peutertuinen bieden dagopvang van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 18 uur. Ouders kunnen kiezen voor een volle dag opvang of een halve dag (maximaal 5 uur). Als maximum opvangduur wordt 45 à 50 uur per week aangeraden, daarnaast verblijft het kind best minstens twee dagdelen op verschillende dagen per week in de opvangvoorziening.

De peutertuinen zijn gesloten op wettelijke feestdagen, aanvullende verlofdagen en op de jaarlijkse bepaalde brugdagen.

In de volgende periodes wordt noodopvang of beperkte opvang aangeboden: de week van de Gentse Feesten (de week waarin 21 juli valt), de week volgend op de week van de Gentse Feesten en de week tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

Bedrag

De bijdrage die je als ouder betaalt voor de opvang van jouw kind in een peutertuin, hangt af van het inkomen en het aantal kinderen van het gezin (minimaal 1,56 euro en maximaal 27,71 euro per dag per kind). Ze wordt bepaald aan de hand van de bijdrageschaal die Kind & Gezin hanteert in alle gesubsidieerde kinderdagverblijven. Je ontvangt jaarlijks een fiscaal attest.

Maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen. De ouders ontvangen maandelijks een afrekening met de kosten van de voorbije maand in de eerste week van de volgende maand. De betalingswijze moet afgesproken worden met de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf. De betaling verloopt bij voorkeur via domiciliëring. In de toekomst kan, mits akkoord van de ouder, de betalingsopdracht per e-mail doorgestuurd worden.

Procedure

Voor inschrijvingen in peutertuinen kun je terecht bij Tinkelbel, het centrale meldpunt kinderopvang bij Gentinfo.