Algemene info rond de kinderdagverblijven van de Stad Gent

De kinderdagverblijven bieden dagopvang aan kinderen van 8 weken tot 3 jaar.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een opvang kiezen voor uw allerjongste doet u niet zomaar.

De Dienst Kinderopvang helpt u graag bij het maken van die belangrijke keuze. Onze kinderdagverblijven hebben elk hun eigen sfeer en aanpak. Uw kleintje komt er terecht in een warme, veilige omgeving en krijgt er de aandacht die het nodig heeft.

De kinderdagverblijven bieden dagopvang aan kinderen van 8 weken tot 3 jaar. De kinderen verblijven hier in leefgroepen van 14 plaatsen, onder toezicht van twee begeleiders.

Ze zijn open van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.00, 18.30, 19.00 of 20.00 uur, afhankelijk van de instelling. Ouders kunnen kiezen voor een volle dag opvang of een halve dag (max. 5 uur). Als maximum opvangduur worden 45 à 50 uur per week aangeraden, daarnaast verblijft het kind best minstens twee dagdelen op verschillende dagen per week in de opvangvoorziening.

De kinderdagverblijven zijn gesloten op wettelijke feestdagen, brugdagen en collectieve sluitingsperiodes.

In de volgende periodes wordt noodopvang of beperkte opvang aangeboden: de week van de Gentse Feesten, de week volgend op de week van de Gentse Feesten en de week tussen Kerstdag en nieuwjaar.

Bedrag

De bijdrage die u als ouder betaalt voor de opvang van uw kind in een kinderdagverblijf, hangt af van het inkomen en het aantal kinderen van het gezin (minimaal 1,56 euro en maximaal 27,71 euro per dag per kind). Ze wordt bepaald aan de hand van de bijdrageschaal die Kind & Gezin hanteert in alle gesubsidieerde kinderdagverblijven. U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest.

Maaltijden zijn in de prijs inbegrepen. De ouders ontvangen maandelijks een afrekening met de kosten van de voorbije maand in de eerste week van de volgende maand. De betalingswijze moet afgesproken worden met de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf. De betaling verloopt bij voorkeur via domiciliëring. In de toekomst kan, mits akkoord van de ouder, de betalingsopdracht per e-mail doorgestuurd worden.

Procedure

Voor inschrijvingen in kinderdagverblijven kunt u terecht bij Kinderopvangpunt Gent, www.kinderopvang.gent, 09 210 10 10.