Foto esf

ESF-project Nieuwe krachten voor de Gentse kinderopvang

Het ESF-project ondersteunt kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven om kinderbegeleider in de Gentse kinderopvang te worden.

Dit project stimuleert en versterkt de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven in de functie van kinderbegeleider in de kinderopvang voor baby’s en peuters. Zo willen we het tekort aan profielen voor deze functie in Gent verminderen.

Voor wie?

Kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven waarvoor er in de bestaande opleidingen te veel drempels zijn door het ontbreken van essentiële randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld opvang voor de kinderen van het gezin of andere persoonlijke en contextuele redenen.

Aanpak en timing?

Deelnemers krijgen een geïntegreerd en kwalificerend begeleidings- en opleidingstraject voor toekomstige kinderbegeleiders voor baby’s en peuters, met een focus op ‘werkvloerleren’. Tussen 1 december 2020 en 31 december 2022 plannen we zo’n 30 gelijklopende trajecten.

Partners en financiering?

Dienst Werk Stad Gent: de jobcoach van de Dienst Werk zorgt gedurende het hele traject voor de individuele begeleiding en coaching van de deelnemers. Hij is voor de deelnemer het aanspreekpunt bij vragen, zorgen, problemen, …. De jobcoach motiveert, adviseert, begeleidt, ondersteunt. Hij ondersteunt de kandidaat tijdens de stageperiode en neemt drempels weg.
CVO Groeipunt: deze opleider organiseert een modulair kwalificerend traject tot begeleider in de kinderopvang voor baby’s en peuters. Om de drempel te verlagen voor anderstaligen, is er een gecombineerd traject met een intensieve Nederlandse taal opleiding (NT2). De opleider neemt drempels weg door huistaakbegeleiding en Nederlandse taalondersteuning doorheen het ganse traject. CVO Groeipunt neemt de regie voor de opleiding op in nauwe samenwerking met de kandidaat en de jobcoach.
ArteveldeHogeschool: deze opleider biedt een ondersteunend traject aan voor niet-stedelijke organisatoren van kinderopvang, met een focus op het opzetten, organiseren en coachen van werkvloerleren. De mentorcoach helpt de organisator kinderopvang met het opzetten van werkvloerleren voor onze doelgroep.
VDAB: valideert en ondersteunt deze trajecten door opleidingscontracten. Deze contracten stellen de deelnemers vrij van de arbeidsmarkt en voorzien een terugbetaling van de opleiding en kosten voor kinderopvang.
Organisatoren uit de Gentse kinderopvang: stedelijke en niet stedelijke kinderdagverblijven uit het Lokaal Overleg Kinderopvang engageren zich om kandidaten stage te laten lopen op hun werkvloeren.

Het project ontvangt 429.937 euro steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Europese Unie en 123.514 euro van de Vlaamse overheid.