STIBO Duimelotje

Schoolstraat 27/29 - Sint-Amandsberg

Onze opvanglocatie en ons team hechten veel belang aan diversiteit.

Soorten opvang

Tijdens het schooljaar organiseren wij voor- en naschoolse kinderopvang voor de kinderen van de aanpalende scholen, De Toverberg en De Wonderfluit. Wij werken met verticale leefgroepen (kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in de leefgroepen).

Op woensdag en tijdens schoolvakanties staan wij open voor iedereen. Tijdens die momenten werken we met een keuzebord waarbij elk kind vrij kan kiezen welke activiteit hij/zij wil doe. Dagelijks wordt een grote variatie aan activiteiten aangeboden.

Kinderen centraal

In onze opvanglocatie staan de kinderen en hun zelfstandigheid centraal. Ze helpen de tafel dekken, leren zelf hun eten opscheppen, zelf ruzies oplossen … Dit zijn zaken die in onze dagelijkse werking ingeburgerd zijn.

Goede band met ouders

Niet enkel kinderen maar ook de ouders vinden wij belangrijk want zij zijn immers onze belangrijkste partner in de opvoeding van hun kind. Daarom streven we er naar om de ouders zoveel mogelijk te betrekken en te informeren over onze activiteiten en onze dagdagelijkse werking.