Pedagogische begeleiding en ondersteuning

Informatie rond pedagogische begeleiding en ondersteuning voor kinderopvang.

Advies op instellings- en departementsniveau

Advies op instellingsniveau

Het advies kan de vorm aannemen van coaching, praktijkbegeleiding, projectbegeleiding en vorming.

Coaching

Wanneer wij coaching geven aan een verantwoordelijke, werkt de pedagogische begeleider niet in rechtstreeks contact met de kinderbegeleiders. De begeleider is ook niet participatief aanwezig in de dagelijkse werking. Hij of zij heeft wel overleg met en biedt ondersteuning aan de verantwoordelijke om aan de slag te gaan binnen haar/zijn team.

De duur van het coachingstraject is afhankelijk van de vraag. Het kan gaan van een eenmalig advies tot een traject.

Video-interactiebegeleiding (VIB)
Een video-interactiebegeleiding is de enige vorm van coaching die de pedagogische begeleider aan kinderbegeleiders zelf biedt. Bij VIB focussen we aan de hand van videobeelden op de interactie tussen de kinderbegeleider en de kinderen. 

Praktijkbegeleiding

Bij een praktijkbegeleiding gaat de pedagogische begeleider samen met kinderbegeleiders en verantwoordelijke een thema verkennen dat nieuw is voor de opvanglocatie. Ook een verdieping van een thema is mogelijk. Er wordt met de opvanglocatie een traject opgemaakt dat leidt tot innovatieve gedachten en praktijken.

Bij een praktijkbegeleiding mag de opvanglocatie rekenen op ongeveer 2 dagen ondersteuning per maand.

Projectbegeleiding

Een projectbegeleiding is een intensieve vorm van praktijkbegeleiding. De pedagogische begeleider gaat op diverse niveaus binnen een team aan de slag met een pedagogisch concept dat een vernieuwende invloed heeft op de totale opvanglocatie. Het pedagogisch concept bestaat uit 4 luiken: kind, ouder, team en buurt. 

Bij een projectbegeleiding mag de opvanglocatie rekenen op ongeveer 4 dagen ondersteuning per maand en dit voor een langere periode. Niet zelden strekt een projectbegeleiding zich uit over meerdere jaren.

Voorbeelden: zigzagproject, inclusieproject, project buurtgerichte ko, project natuur en duurzaamheid in de kinderopvang.

Vorming

De uitgebreide bijscholingsbrochure vertaalt jaarlijks de noden uit het werkveld op vlak van vorming.

 • Bijscholingen: cursussen waaraan kinderbegeleiders en verantwoordelijken van de Stad Gent kunnen deelnemen.
 • Pedagogische conferenties: een pedagogische conferentie biedt de unieke mogelijkheid om te werken met een voltallig team rond een thema dat nauw aansluit bij de eigen specifieke werking. Bij een pedagogische conferentie hoort ook een opvolgingsmoment waarin de verantwoordelijke de evoluties en/of bijkomende vragen kan voorleggen aan de opleider.
 • Collegagroepen: collegagroepen stellen het uitwisselen van praktijkervaringen tussen collega’s centraal. Er bestaan afzonderlijke collegagroepen voor kinderbegeleiders en verantwoordelijken.

Advies op departementsniveau

Adviseren rond noden en problemen rond pedagogische begeleiding en ondersteunen bij het in praktijk omzetten van beleidslijnen. Bijvoorbeeld:

 • Pedagogisch raamwerk integreren in de visie van Stad Gent
 • Blijven bewaken van de sociale functie binnen het kader van het nieuwe decreet
 • Kwaliteitstoets van de vakantiewerking van de buitenschoolse opvang

Pedagogische en taalondersteuning

Is jouw crèche in Gent? Dan kan je ondersteuning krijgen van onze Dienst Kinderopvang.

Inspiratie voor boeiende activiteiten

Je kan boeiende activiteiten aanbieden in de opvanglocaties van de Stad Gent, onder andere dankzij:

 • Uitleenkoffers
 • Uitgewerkte documenten over het activiteitenaanbod
 • Uitgewerkte vakantieweken
 • Uitgewerkte documenten met inhoudelijke verdieping

Wij bouwen onze informatie en kennisbank op door onder andere input uit het werkveld. Daarom nodigen we iedereen ook uit om alles met ons te delen: succesvolle activiteiten, uitgewerkte vakantieweken, participatiemethodieken, tips en ideeën ...

Inclusiecoach van de dienst Kinderopvang

16 Vlaamse instellingen, waaronder de Stad Gent, zijn sinds 2014 erkend als ‘Centra voor Inclusieve Kinderopvang’ (CIK).

Vanuit Dienst Kinderopvang Stad Gent is inclusiecoach Neelke Dewulf aangesteld. Zij volgt de doelstellingen van CIK Stad Gent op. Zij biedt ook steun aan de stedelijke en niet-stedelijke kinderdagverblijven en peutertuinen, buitenschoolse opvanglocaties en onthaalouders.

De doelstellingen van CIK Stad Gent: 

 • Enerzijds de toegankelijkheid vergroten voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte in de kinderopvang
 • Anderzijds ook een kwalitatieve opvang uitbouwen gebaseerd op het diversiteitsdenken

Verspreiding visie inclusieve kinderopvang 

De CIK-toekenning houdt in dat de Stad Gent de visie op inclusieve kinderopvang verder implementeert binnen zijn eigen opvanglocaties, en tevens uitdraagt naar opvanglocaties binnen zijn zorgregio. Voor de Stad Gent omvat deze de regio Groot Gent:

 • Gent
 • Merelbeke
 • Melle
 • De Pinte
 • Sint-Martens-Latem
 • Gavere
 • Oosterzele
 • Wachtebeke
 • Destelbergen
 • Lochristi