Pedagogische begeleiding en ondersteuning

Het pedagogische begeleidingsteam van de Dienst Kinderopvang wil de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang helpen te optimaliseren door begeleiding en advies te geven aan het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd van de Stad Gent en aan de kinderopvanglocaties van de Stad Gent.

De Dienst Kinderopvang vindt het belangrijk dat elk kind, elke ouder gelijke kansen krijgt in de kinderopvang. In ons advieswerk zullen we dan ook steeds gericht zijn op een hoog welbevinden en betrokkenheid van elk kind. Vandaar dat thema’s als diversiteit, kansengroepen, participatief en verbindend werken hierbij belangrijke invalshoeken zijn.