Digikriebels en Digiboxen

Ouders en grootouders leren op school over ontwikkelingsdoelen aan de hand van digitale educatieve spelletjes die ze spelen met hun kleuter.

Digikriebels: kleuters en ouders spelen samen educatieve digitale spelletjes op school

Digikriebels is een reeks van vijf lessen voor ouders en grootouders van kleuters in de derde kleuterklas. De lessen vinden plaats op school en worden door een leerkracht van het centrum voor basiseducatie gegeven. De (groot)ouders maken kennis met de schoolwebsite en de website www.digikriebels.be waarop educatieve spelletjes geordend staan per leerthema.

Via deze spelletjes ontdekken ouders verschillende ontwikkelingsdomeinen die ook in de klas aan bod komen. Later worden de kleuters erbij betrokken en gaan zij onder impuls van hun papa of mama aan de slag.

Omdat in meer en meer gezinnen de tablet zijn intrede doet, werken we sinds 2015 ook met tablet-spelletjes. Ouders oefenen met educatieve apps op Android- en iOS-tablets. De apps spelen opnieuw in op de verschillende ontwikkelingsdomeinen waaraan gewerkt wordt in de kleuterklas.

Digikriebels is een samenwerkingsverband met het brugfigurenproject Stad Gent dat de brug tussen school en thuis versterkt en CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland dat opleidingen voor volwassenen die basisvaardigheden ontbreken organiseert.

Digibox: een groot pakket digitale doe-activiteiten voor kinderen en ouders

Een digibox bevat doe-activiteiten rond een digitaal thema. In een digibox zitten verschillende materialen waarmee scholen een 'digitale doe-dag' kunnen opzetten voor ouders en kleuters van de tweede en derde kleuterklas.

Er zijn 9 digiboxen:

  • Boekenkriebel: luister en kijk naar prentenboeken

  • Wii-kriebel: een wedstrijdje lopen op tv

  • Fotokriebel: maak gekke dierenportretten

  • Surfkriebel: verken de website van Digikriebels

  • Digibordkriebel: tekenen met Tuxpaint

  • Oorkriebel: babbelbox

  • Videokriebel: show TV

  • Tabletkriebel: swipen en leren

  • Beebotkriebel: een schattig robotje programmeren

Meer info over de digiboxen vind je op de website van Digikriebels.

Gentse scholen kunnen de digiboxen gratis ontlenen

Alle Gentse scholen kunnen de digiboxen gratis ontlenen om te gebruiken in de klas of om een activiteit te organiseren waarop kinderen en ouders aan de slag gaan met digitale media.

In elke digibox zit naast de hardware ook een handleiding en activiteitenfiches.

Een digibox reserveer je via de Digitale Uitleendienst.