Ruimte voor Onderwijs

Ben je op zoek naar ruimte in Gent om onderwijs te organiseren?

Een plaats op school

De Capaciteitsmonitor Vlaanderen geeft een zicht op de lokale capaciteitsbehoefte in het kleuter- en leerplichtonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Het rapport Capaciteit Gent geeft info over de precieze tekorten in onze stad tot en met 2030. Deze info helpt ons juiste keuzes te maken waar we willen uitbreiden in het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

De tekorten worden berekend op basis van een vergelijking tussen het aanbod vandaag en de toekomstige vraag. Daarnaast krijgen we zicht op de pendelbewegingen en de verhouding tussen de woonplaats van de leerlingen en de stad waar ze school lopen.

Lees hier

Het rapport Capaciteit Gent PDF (1.97 MB)

Een plek in de stad

Ben je op zoek naar ruimte in Gent om onderwijs te organiseren? Wil je naar een nieuwe locatie of wil je uitbreiden? Of verlaat je een gebouw dat voor onderwijs geschikt is?
Stel hier jouw vraag. Zo krijgt jouw vraag een plek op de agenda van de Taskforce Vestiging Onderwijsvoorzieningen waar verschillende stadsdiensten rond de tafel zitten. Deze Taskforce behandelt concrete vragen en het aanbod in de stad.