Radicalisering: aanpak basis- en secundair onderwijs

Hoe ga je in het basis- en secundair onderwijs best om met signalen van radicalisering? Het stappenplan biedt houvast voor scholen.

Negeer nooit radicaal gedrag 

Leerlingen en ouders doen weleens radicale uitspraken of stellen weleens radicaal gedrag. Sluit als school de ogen niet voor radicale opvattingen.

Uitsluiten, straffen of negeren zorgt er alleen maar voor dat leerlingen en ouders aansluiting zoeken bij groepen waar ze wél gehoord worden. Ga in gesprek, blijf proberen om contact te leggen. Laat ze niet los. 

In 9 stappen aan de slag

Vermoed je dat een leerling radicaliseert? Blijf niet met deze bezorgdheid zitten en ga in dialoog. Het stappenplan basisonderwijs en het stappenplan secundair onderwijs bieden een houvast aan scholen om aan de slag te gaan met signalen van radicalisering. De stappen in een notendop:

 • Stap 1
  Bekijk samen met de zorgcoördinator wie met de leerling in gesprek gaat.
 • Stap 2
  Die persoon gaat in gesprek met de leerling en/of de ouders.
 • Stap 3
  De zorgcoördinator brengt de casus op het zorgoverleg en licht de directie in.
 • Stap 4
  Zorgoverleg en referentiepersoon radicalisering maken een plan van aanpak. 
 • Stap 5
  Terugkoppeling naar de signaalgever en diegene die het gesprek voerde.
 • Stap 6
  Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) bespreekt het in team.
 • Stap 7
  CLB koppelt terug naar het zorgoverleg. 
 • Stap 8
  Actie ondernemen: gesprek leerling, gesprek ouders, klasgesprek, contacteren van Team Radicalisering (TRiK) ...
 • Stap 9
  Terugkoppeling naar het zorgoverleg en naar degene die het verloop van de acties opvolgt, eventueel bijsturen van het plan van aanpak en de acties. 

 

Netoverschrijdend netwerk ter preventie van radicalisering, polarisering en extremisme voor het Gentse onderwijs

Ben je aanspreekpunt op jouw school voor radicalisering, polarisering en extremisme?
Neem deel aan het netoverschrijdend netwerk 2020-2021


Meer informatie vindt u hier terug.