Voor wie zijn we er?

We werken voor de stedelijke scholen van het ‘Voortgezet Onderwijs’ in Gent en richten ons tot alle leden van een schoolteam.

Wie kan een beroep doen op onze begeleiding?

We werken voor de stedelijke scholen van het ‘Voortgezet Onderwijs’ in Gent: secundaire scholen, centra voor volwassenenonderwijs, het centrum voor leren en werken en het deeltijds kunstonderwijs.

We richten ons tot alle leden en groepen die deel uitmaken van een schoolteam: directies, (startende) leerkrachten, leerlingenbegeleiders, beleidsmedewerkers, vakgroepen, werkgroepen, …