Pedagogische begeleiders voortgezet onderwijs

Een pedagogisch begeleider contacteren? Hier vindt u een overzicht van de medewerkers voor het voortgezet onderwijs.

We zijn een klein begeleidingsteam met een grote diversiteit aan onderwijservaring en expertise. We scholen ons continu bij en vertalen theoretische kaders naar concrete ondersteuning op de klasvloer. We houden onze drempel laag: we staan dicht bij het schoolbestuur, directies, leerkrachten en teamleden. We brengen mensen samen. Door onze nabijheid kunnen we snel inspelen op noden en verwachtingen van de scholen. We houden contact met alle spelers in het begeleidings- en ondersteuningsveld. We denken en leven met jullie mee en werken samen aan een beter Stedelijk Onderwijs Gent.