Doelstelling

We begeleiden scholen in hun zoektocht naar goed onderwijs voor elke leerling en versterken hen om de nodige zorg waar te maken.

Wat is ons doel?

  • We begeleiden scholen in hun zoektocht naar goed onderwijs voor elke leerling. Daarbij laten we ons leiden door het Referentiekader Onderwijskwaliteit, de schoolvisie en de 5 pijlers van het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Gent: diversiteit, participatie, creativiteit & innovatie, duurzaamheid en maximale kansen.
  • We versterken scholen om de brede basiszorg en de verhoogde zorg op maat waar te maken (fases 0 en 1 van het zorgcontinuüm). We zetten in op de vier domeinen van het decreet leerlingenbegeleiding: onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.