Aanbod

Bekijk hier het aanbod aan vormingen, collegagroepen en materiaalontwikkeling.

Hoe kunnen we u helpen?

  • We stemmen onze begeleiding af met het schoolbeleid, het iCLB (interstedelijk Centrum voor LeerlingenBegeleiding), het ONW Gent (OndersteuningsNetwerk Gent), het OVSG (onze onderwijskoepel van Vlaamse Steden en Gemeenten), het OCG (Onderwijscentrum Gent) en externe organisaties die met de school samenwerken.
  • We organiseren en begeleiden collegagroepen en intervisiemomenten zodat schoolmedewerkers van het hele Stedelijk Onderwijs Gent van elkaar kunnen leren.
  • We ontwikkelen en begeleiden professionaliseringstrajecten op vraag en op maat van scholen, vakgroepen, werkgroepen of collegagroepen: bv. een vormings- en oefenmoment tijdens een studiedag, gevolgd door een observatie en/of coaching, een intervisie, …
  • Vakgroepen en werkgroepen die dat wensen, kunnen ons als externe deelnemer of procesbegeleider inschakelen (bv. bij visiewerk, didactische of pedagogische vragen, …)
  • We ondersteunen scholen om de talenten van hun leerlingen te herkennen en leerlingen goed te oriënteren zodat ze het beste halen uit hun schoolloopbaan.

Kunnen we een vraag niet zelf opnemen, dan zoeken we samen met de school naar externe partners die hun sporen verdiend hebben.