Visie PBSOG

Meer weten over PBSOG? Lees meer over de pedagogische visie.

De Pedagogische Begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent (PBSOG) maakt deel uit van het Stedelijk Onderwijs Gent.

De PBSOG heeft als kernopdracht het verder professionaliseren van teams, directies en leerkrachten om de kwaliteit van onderwijs en opvoeding te optimaliseren en zo maximale ontwikkelingskansen te bieden aan alle kinderen. Het pedagogisch project van het Stedelijk Onderwijs Gent vormt de leidraad. Daarbij ligt het accent op diversiteit, participatie, creativiteit, innovatie en duurzaamheid.
De PBSOG heeft ook een beleidsvoorbereidende functie.

De PBSOG ziet zichzelf en de instellingen als lerende organisaties en ondersteunt hen hierbij. Er is een sterk geloof in de mogelijkheden van medewerkers en in de meerwaarde van samenwerking.
Uitgangspunt is een vraaggestuurde ondersteuning waarbij ingezet wordt op het versterken van het autonoom en kwalitatief handelen.

De PBSOG werkt op niveau van de scholengroep, op school- of teamniveau en op klas- of leerkrachtenniveau.

Op elk van deze niveaus is er een aanbod in:

  • procesbegeleiding:duurzame processen, met betrokkenheid van alle actoren en over een lange(re) looptijd
  • materiaalontwikkeling: begeleiders, leerkrachten en directies maken en delen materialen die relevant zijn voor de schoolontwikkeling of de klaswerking
  • vorming: leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies en andere geïnteresseerden die zich willen verdiepen in een bepaald thema kunnen inschrijven voor het vormingsaanbod. We bieden ook vormingen op maat

Concreet heeft elke stedelijke school een contactpersoon. Daarnaast nemen de pedagogisch begeleiders ook vragen op, volgens hun expertise. Dit kan eventueel in samenwerking met externe partners.

Welke impact heeft Pedagogische Begeleiding?