Talenbeleid

Een talenbeleid streeft een sterke Nederlandse taalvaardigheid na en zet tegelijk in op meertaligheid.

Elke school heeft een talenbeleid nodig in het schoolwerkplan. Een talenbeleid streeft een sterke Nederlandse taalvaardigheid na als voorwaarde voor een goede ontwikkeling en gelijke kansen, en zet in op meertaligheid. We kiezen voor een talenbeleid dat niet enkel inzet op taalscreening en -ondersteuning van kinderen, maar ook op ontwikkeling van taalbewuste kinderen.

Hierin onderscheiden we twee pijlers:

  • Taalbeleid in de onderwijstaal Nederlands: hoe verhoudt de taalmethode zich tot onze instroom? Welke werkvormen hanteren we om het Nederlands maximaal te laten ontwikkelen, inoefenen en beleven binnen functionele opdrachten? Hoe zorgen we ervoor dat de woordenschat rijk is in aanbod en zich voldoende vastzet?
  • Talenbeleid meertaligheid: welke plaats neemt meertaligheid in op onze school? Wat met de thuistaal van de leerlingen? Hebben we voldoende aandacht voor meertaligheid? Hoe zien ouders dit? Zijn ouders betrokken bij die meertalige ontwikkeling? Hebben jullie kennis over hoe een meertalige ontwikkeling verloopt? Hoe spelen de kinderen met die taalverschillen?

Op deze manier bouwen we samen met alle partners aan een talenbeleid.