STE(A)M

STEM staat voor een brede waaier aan exact-wetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige opleidingen en beroepen.

STEM is een acroniem dat staat voor een brede waaier aan exact-wetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige opleidingen en beroepen. Het situeert zich op alle niveaus van het onderwijs, inclusief basisonderwijs, BSO, TSO, KSO en ASO.


De Vlaamse Overheid verwacht vanuit een maatschappelijke nood dat alle kinderen vanaf het begin van hun onderwijsloopbaan hierin ontwikkelingskansen krijgen, met aandacht voor èn handelen, èn begrijpen èn duiden. Daarmee drukt de overheid deze verwachting uit door STEM te beklemtonen in ontwikkelingsdoelen en eindtermen, inclusief inspectie (vanaf schooljaar 2015-2016).

Het belang voor de toekomst van Gent kan niet worden onderschat. Ondanks de alomtegenwoordigheid van techniek in het dagelijks leven, kan onderwijs onvoldoende belangstelling genereren voor kinderen en jongeren in dit domein. Andere departementen van de Stad Gent benadrukken hun zorg over de lokale evolutie. Ze observeren dat bedrijven wel willen investeren in Gent maar dat ze significante en toenemende moeilijkheid ondervinden in hun zoektocht naar geschikt geschoold personeel op alle niveaus. Het gaat hier zowel over een geschoolde arbeider als een universitair en alles daartussen.

Het beleidsplan van het Stedelijk belang van het Stedelijk Onderwijs Gent zet het belang van het STEM actieplan in de verf.