Onderwijsloopbaanbegeleiding

Onderwijsloopbaanbegeleiding is een traject met als doel de ongekwalificeerde uitstroom te doen dalen.

Onderwijsloopbaanbegeleiding: de weg naar verrijkend onderwijs

Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) is de begeleiding van het traject dat een kind doorheen het onderwijslandschap in de richting van een maximale deelname aan de maatschappij aflegt. Het traject heeft als doel bij te dragen tot het dalen van de ongekwalificeerde uitstroom. De basis wordt in het lager onderwijs gelegd en groeit verder gedurende de verdere schoolloopbaan. We proberen met dit traject de onderwijskansen van elk kind te optimaliseren doordat ze zichzelf gedurende hun onderwijsloopbaan beter leren kennen, ontdekken waar ze goed in zijn en leren waar ze hulp bij nodig hebben.
Door te ontdekken waar ze goed in zijn en dit te versterken, geven we hen een betere voorbereiding op deelname aan de maatschappij.

Er zijn vier deelaspecten verbonden aan de onderwijsloopbaan van een kind. Door aandacht te hebben voor al deze aspecten, werken we aan de onderwijsloopbaan van elk kind.

  1. Studie- en beroepsoriëntering: we leren de kinderen zichzelf beter kennen, ze ontdekken waar ze goed in zijn, bouwen hun talenten uit. Daardoor kunnen ze gerichtere keuzes maken bij studierichtingen en/of beroepskeuze.
  2. Hulp bij loopbaanbeslissingen of loopbaanuitspraken: we staan uitgebreid stil bij de beslissingen omtrent overzitten, keuze voor ASO/TSO/BSO/KSO, … Dit doen we samen met het kind en de ouders.
  3. Afstemmingszorg: onderwijs op maat, aangepast onderwijs, HGW, maatregelen (STICORDI), GON, externe ondersteuning, binnenklasdifferentiatie, …
  4. Leerrecht-/leerplichtbegeleiding: we streven ernaar om elk kind naar school te krijgen omdat elk kind recht heeft op onderwijs. Daardoor zetten we in op het belang van naar school komen en communiceren we veel met de kinderen én de ouders.

Met het traject, gebaseerd op de vier aspecten, proberen we alle kinderen in staat te stellen tot een actieve, bewuste zelfsturing van hun keuzeproces. En hen aan te zetten tot het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun keuzes: ze leren kiezen (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?). Doordat de kinderen zichzelf beter kennen, leren de kinderen bewuster keuzes in hun onderwijsloopbaan te maken om zo hun talenten maximaal te ontplooien. Ze worden daarmee ook eigenaar van hun leerproces. Zich competent voelen, autonoom kunnen handelen en betrokken zijn bij je leerproces, maximaliseren de ontwikkeling.

Heel belangrijk binnen het OLB-traject is het samenverhaal. Het kind staat weliswaar centraal. Het is echter belangrijk om door de juiste mensen ondersteund te worden. De ouders en de leerkrachten zijn de meest betrokken personen. Zij worden coach van het kind om hem te helpen kiezen, zijn talenten te ontdekken en deze te versterken.

Om OLB op de school (basis- en secundair onderwijs) te optimaliseren, kan je beroep doen op een coach die met het kernteam en het team aan de slag gaat.