Leren leren

Krijg zicht op de leerlijnen van OVSG en ontwikkel een schooleigen visie. Leer reflecteren, evalueren en rapporteren.

Je kan bij ons terecht om:

  • zicht te krijgen op de eindtermen en de leerlijnen van OVSG;
  • een schooleigen visie te ontwikkelen;
  • een leerlijn uit te schrijven doorheen de hele school, vertrekkend vanuit het aanbod dat reeds aanwezig is;
  • de manier van reflecteren, evalueren en rapporteren te (her)bekijken.