Jenaplan

Ontdek de visie van een Jenaplanschool en de rol van leerkrachten, leerlingen en ouders.

Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leerkrachten en ouders omvat. De basisschoolkinderen van nu zullen leven in de maatschappij van de 21e eeuw. Behalve kennis worden kwaliteiten verlangd als kunnen samenwerken, communiceren, flexibel zijn, persoonlijkheid, sterk in je schoenen staan en creatieve oplossingen bedenken voor steeds andere problemen. Door de manier van werken in Jenaplanscholen worden kinderen daarin geoefend.

Leerkrachten zijn er professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Ouders bepalen zelf op welke wijze ze betrokken willen zijn bij de school. Het onderwijs in de Jenaplan school is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren in een Jenaplanschool veel. Ze doen dat door deel te nemen aan de zgn. basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. (bron: Jenaplan Vlaanderen)