Huiswerkbeleid

Ontdek de bouwstenen om een schooleigen visie rond huiswerk te ontwikkelen.

Onze stedelijk scholen zijn zeer divers zowel wat betreft pedagogische projecten, als wat betreft context, input en output.

Daarom kiest het SOG ervoor om geen huiswerkvisie an sich op te stellen. Elke school heeft de autonomie om samen met zijn team, kinderen en ouders aan de slag te gaan om een schooleigen visie op te bouwen binnen het kader van de de huidige onderwijsvernieuwingen, de weg naar het onderwijs van de 21ste eeuw, het M-decreet en onze eigen pedagogische visie van de Stad Gent.

De ondersteunende pedagogisch begeleider reikt de bouwstenen aan om een schooleigen visie te maken. Deze bouwstenen steunen op wetenschappelijk onderzoek: wat werkt en wat werkt niet; dus een continuüm aan mogelijkheden rond huiswerk waar we binnen stedelijk onderwijs kunnen op inzetten. Om dit te bewerkstelligen, werken we met een stellingenspel waardoor er samen met het team op pad kan gegaan worden om een gezamenlijke visie op te bouwen.