Hoogbegaafde leerlingen

Om alle (en dus ook de hoogbegaafde) kinderen maximale leerkansen te kunnen bieden is een gedifferentieerd aanbod in de klas noodzakelijk.

Om alle (en dus ook de hoogbegaafde) kinderen maximale leerkansen te kunnen bieden is een gedifferentieerd aanbod in de klas noodzakelijk. Dit betekent dat moet kunnen worden afgeweken van het curriculum en dat creatief moet worden gezocht naar geschikte instructievormen en opdrachten. Voor kinderen die afwijken van het curriculum moeten gepaste en doorgaande leerlijnen worden uitgewerkt over alle schooljaren heen.

Bij dit alles is het goed om te weten wat compacten, verrijken, verbreden en verdiepen precies betekent. En is het ook interessant om zicht te hebben op materialen die kunnen worden gebruikt in de klas.

Scholen die aandacht besteden aan de noden van hoogbegaafde leerlingen zien dit als een opdracht voor het hele team en niet enkel voor dat ene kind, in die ene klas, bij die ene leerkracht. Het traject voor de school wordt met directie en leerkrachten besproken en wordt afgestemd op de wensen van de school.