Gezondheidsbeleid in scholen

Ga voor een mix van strategieën via de gezondheidsmatrix om een samenhangend gezondheidsbeleid te ontwikkelen.

Organiseert je school ook wel eens een gezond ontbijt? Een gezondheidsdag rond bewegen? Een week rond alcohol en drugs? Een nascholing rond pesten? … Veel verschillende activiteiten rond verschillende gezondheidsthema’s, maar eigenlijk geen samenhangend beleid?

Door éénmalige acties rond gezondheid te organiseren op school, bereik je niet veel. Het zijn goedbedoelde initiatieven, maar zonder veel effect. Wil je effect hebben, dan zet je in op de zogenaamde mix van strategieën: educatie; omgevingsinterventies; afspraken en regelgeving en tot slot zorg en begeleiding en dit op verschillende niveaus: leerling, klas, school en omgeving buiten de school.

Via de gezondheidsmatrix werken we naar een samenhangend beleid. Het is een schematische voorstelling van de verschillende strategieën en de verschillende werkniveaus waarmee je rekening houdt bij het invullen van je gezondheidsbeleid.