Info voor startende leerkrachten

Kom meer te weten over onze mentorenwerking.

Startende leerkrachten of leerkrachten met een nieuwe taakinvulling kunnen binnen het Stedelijk Onderwijs Gent beroep doen op de mentorenwerking.

Het mentorenteam bestaat uit drie leerkrachten met een jarenlange ervaring in de klaspraktijk. Op een duurzame manier zorgt dit team voor begeleiding van nieuwe leerkrachten en leerkrachten die met nieuwe uitdagingen geconfronteerd worden (vb. een nieuw takenpakket, een vernieuwingsproces op school…). De rol van de mentoren bevat verschillende facetten: ze zijn vertrouwenspersoon, coach en klankbord voor de pedagogische en didactische aspecten van het leerkracht zijn. Ze zijn daarbij een evenwaardige, externe partner van de leerkracht. Dit wil zeggen dat ze enkel een adviserende rol opnemen, en dus geen evaluerende rol.

De begeleiding is vraag- en aanbodgestuurd. Naast het vaste aanbod van de mentoren, kunnen leerkrachten op vraag dus ook extra begeleiding krijgen. Deze begeleiding kan bestaan uit een kennismaking, een coaching, een opvolging of een traject. De coaching verloopt procesmatig en is gericht op de specifieke behoeftes van de leerkracht.

Naast de begeleiding organiseren de mentoren ook een starterscafé. Dit is een collegagroep voor en met startende leerkrachten. Binnen dit starterscafé reiken mentoren input aan die relevant is om als leerkracht van start te gaan. Daarnaast biedt het starterscafé ook ruimte om expertise, succesverhalen en struikelblokken te delen.