Wat is het ondersteuningsteam?

Het ondersteuningsteam is een multidisciplinair team dat flexibel inzetbaar is.

Het ondersteuningsteam van het Stedelijk Onderwijs Gent bestaat uit een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden:

 • Leerkrachten
 • Logopedisten (voor problemen rond spraak en taal)
 • Ergotherapeuten (helpen mensen met een beperking in hun dagelijks handelen)
 • Kinesisten (verbeteren de kwaliteit van bewegen)
 • Orthopedagogen (voor problemen rond de ontwikkeling en het gedrag van een kind)

Ze begeleiden over verschillende scholen heen, kinderen met specifieke onderwijsnoden. 

De omkadering van de ondersteuning is afhankelijk van het type en verschillend tussen kleine en brede types.  

De kleine types

 • Type 2 (verstandelijke beperking)
 • Type 4 (motorische moeilijkheden)
 • Type 7 STOS (spraak- en taalontwikkelingsstoornissen)

De brede types

 • Type basisaanbod (licht verstandelijke beperking of leerstoornis)
 • Type 3 (emotionele- of gedragsstoornis)
 • Type 9 (autismespectrumstoornissen)

Binnen de kleine en brede types springt het ondersteuningsteam flexibel om met de middelen naargelang de individueel evoluerende ondersteuningsnoden. Zo krijgt een leerling met specifieke onderwijsbehoeften niet altijd een vast urenpakket aan begeleiding per week. De school bepaalt samen met de ouders, met het CLB en het ondersteuningsteam, de ondersteuning op maat.

Heb je hulpvragen over visus (type 6) en gehoor (type 7)? Dan verwijzen we je graag door naar andere netwerken