ondersteuningsteam

Hoe werkt het ondersteuningsteam?

Het ondersteuningsteam speelt in op de ondersteuningsbehoeften van de leerling, de leerkracht en/of het schoolteam.

De kinderen die ondersteuning krijgen, staan centraal in de werking van het ondersteuningsteam. Het werkt samen met de leerkrachten, het schoolteam, de ouders en eventuele externe hulpverleners om het kind vooruit te helpen in zijn ontwikkeling en om aanpassingen op maat uit te werken.

Het ondersteuningsteam speelt in op de ondersteuningsbehoeften van de leerling, maar ook van de leerkracht en/of het schoolteam. Daarbij probeert het de draagkracht van zowel de leerkrachten als de school te vergroten. Door de ondersteuningsnoden van leerkrachten en schoolteams in kaart te brengen, kan het team beter inspelen op leerling-, leraar- en teamgerichte ondersteuning. Dit stelt hen in staat om de ondersteuning meer flexibel in te zetten, ook in de loop van een schooljaar.

Samen ondersteunen

Vanuit het zorgcontinuüm moet iedere school een gepast zorgbeleid uitbouwen voor al haar leerlingen. Het zorgbeleid bestaat uit 4 fases waarbij de school samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen zorgen:

  • Fase 0: brede basiszorg
  • Fase 1: verhoogde zorg
  • Fase 2: uitbreiding van zorg. Het CLB krijgt een actieve rol en onderzoekt wat de leerling, de leraren en de ouders kunnen doen en wat zij nodig hebben. Het CLB stelt nadien eventueel een gemotiveerd verslag op, waarin het de nood aan uitbreiding van zorg motiveert. Dan kan de school ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk aanvragen.
  • Fase 3: IAC: individueel aangepast curriculum (in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs)

Meer info over ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Lees verder.

Lees ook meer in de Vlaamse omzendbrief.