ondersteuningsteam

Hoe ondersteuning aanvragen?

Wie kan ondersteuning aanvragen en wat zijn de voorwaarden?

Het ondersteuningsteam geeft ondersteuning op maat aan kinderen en jongeren met specifieke noden in het regulier (gewoon) onderwijs. Ook de leerkrachten en de schoolteams op de school, krijgen hierbij hulp.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Scholen kunnen leerlingen aanmelden voor ondersteuning, als deze leerlingen aan één van volgende voorwaarden voldoen:

  • De leerling heeft een gemotiveerd verslag
  • De leerling heeft een verslag
  • De leerling heeft een inschrijvingsverslag (oud attest + protocol)

Deze drie types van verslagen moeten telkens zijn uitgeschreven voor het juiste onderwijsniveau.

Een zorgtraject wordt opgestart samen met de school, de ouders en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Dit gebeurt als de extra zorg die een school kan bieden niet voldoende is.

Wanneer kan je aanmelden?

Scholen kunnen op elk moment van het schooljaar leerlingen aanmelden. Wanneer het (gemotiveerd) verslag gefinaliseerd is, bekijkt het ondersteuningsteam wie de ondersteuningsvraag kan opnemen en wanneer.

Online aanmelden

Alle aanmeldingen voor zowel kleine als brede types gebeuren door de school via het digitale aanmeldingsformulier (voor nieuwe leerlingen).

Klik hier voor het aanmeldingsformulier basisonderwijs

Klik hier voor het aanmeldingsformulier secundair onderwijs