Lerarenopleidingen in Gent

Een overzicht van de verschillende soorten opleidingen en trajecten die je kan volgen om les te geven in Gent.

Standaard trajecten lerarenopleiding

Leraar kleuteronderwijs

Kies een 'educatieve bachelor kleuteronderwijs' aan Arteveldehogeschool of HOGENT.

Leraar lager onderwijs

Kies een 'educatieve bachelor lager onderwijs' aan Arteveldehogeschool of HOGENT.

Leraar secundair onderwijs (technische en/of praktische vakken)

Je hebt minimum drie jaar professionele ervaring nodig in het vakgebied waarin je les wil geven. Op onderwijs Vlaanderen vind je meer info over de lerarenopleiding op graduaatsniveau. Je kan een educatief graduaat volgen aan de Arteveldehogeschool of aan de HOGENT.

Leraar secundair onderwijs (theoretische vakken)

Om les te geven in de eerste twee graden + derde graad BSO volg je een bachelor opleiding.
Om les te geven in de derde graad secundair onderwijs volg je een masteropleiding.

Educatieve bachelor

Wil je lesgeven in de eerste en/of tweede graad van het secundair onderwijs of de derde graad BSO? Kies voor een 'educatieve bachelor secundair onderwijs' aan de Arteveldehogeschool  of HOGENT.

Educatieve master

Als je les wil geven in de tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs of deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs. Je kan de educatieve master volgen onmiddellijk na de bacheloropleiding, of als master-na-master (sommige opleidingen voorzien de mogelijkheid om al 15 studiepunten leraarschap op te nemen in de academische bacheloropleiding). Heb je al een master of een academische bachelor op zak, dan kan je een educatieve master volgen.
Je kan daarvoor terecht bij de UGENT
KU Leuven biedt de educatieve master in de ontwerpwetenschappen aan.
Luca biedt biedt de educatieve masters “audiovisuele en beeldende kunsten” en “productdesign” aan.
School of Arts, Kask & Conservatorium Gent hebben educatieve masters in Muziek, Drama, Beeldende en Audiovisuele kunsten

 

Verkorte trajecten lerarenopleiding

Bachelor na Bachelor of Bachelor na Master –> Leraar kleuteronderwijs

Ben je leraar in het lager of secundair onderwijs, orthopedagoog, sociaal werker, bachelor of master (al dan niet met lerarenopleiding (SLO) en wil je leraar kleuteronderwijs worden? Ontdek de mogelijke trajecten in Gent aan de Arteveldehogeschool & HOGENT

Bachelor na Bachelor of Bachelor na Master –> Leraar lager onderwijs

Ben je kleuteronderwijzer, leraar secundair onderwijs, orthopedagoog, sociaal werker, bachelor of master (al dan niet met lerarenopleiding (SLO) en wil je leraar lager onderwijs worden? Ontdek de mogelijke trajecten in Gent aan de Arteveldehogeschool & HOGENT

Bachelor na Bachelor of Bachelor na Master –> Leraar secundair onderwijs

Met een professionele of academische bachelor op zak kan je via het verkorte traject van de educatieve bachelor leraar secundair onderwijs worden. Je kan zo ook een extra onderwijsbevoegdheid halen voor andere vakken. Ontdek het aanbod in Gent aan de Arteveldehogeschool & HOGENT

De HOGENT biedt ook een verkort traject educatieve bachelor secundair onderwijs aan voor studenten die al een educatief graduaat of een specifieke lerarenopleiding haalden, maar nog geen bachelordiploma hebben.

Met een bachelordiploma Film-TV-Video, Fotografie, Beeldende Vormgeving of Interieurvormgeving kan je in Gent ook een verkort traject volgen aan Luca School of Arts

(Verkorte) Educatieve Master

Je hebt een masterdiploma en je wil lesgeven in één of meerdere vakken in de tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs of deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs? 

In Gent kan je (verkorte) educatieve masters volgen aan de UGent, School of Arts, Kask & Conservatorium GentEdu by LUCA en Edu by KU Leuven.

Master na professionele bachelor

Met een professionele bachelor kan je na een schakeltraject instappen in een educatieve masteropleiding. In de toelatingsvoorwaarden tot de educatieve masteropleidingen aan de UGent wordt aangegeven voor welke professionele bachelors een schakeltraject wordt ingericht.