Op dier­vrien­de­lijk bezoek bij de konijnen van Schoolhoeve De Campagne

Kleine verandering aan jouw (klas)bezoek: op bezoek gaan bij de konijnen kan nog steeds, maar dan wel zoals de konijnen dat willen.

Een klasgroep brengt een bezoek met aandacht voor dierenwelzijn aan de konijnenweide van Schoolhoeve De Campagne

Hier op de Schoolhoeve ligt het welzijn van onze dieren ons nauw aan het hart. Dat gaat verder dan enkel het verzorgen van de dieren. Het is ook belangrijk dat dieren hun normaal gedrag kunnen vertonen, een goede huisvesting hebben, niet te veel stress ervaren,… 
Door de coronamaatregelen konden er lange tijd geen klassen op bezoek komen. We grepen de kans om extra aandacht te besteden aan het welzijn van onze konijnen. In nauw overleg met onze dierenverzorger voerden we enkele veranderingen in. 
 

 

Konijnen zijn groepsdieren

Onze konijnen zitten nu samen in groep en hebben een ruime buitenloop. Het was niet gemakkelijk om de groepen samen te stellen. Mannetjes samen vechten vaak en sommige karakters “botsten”. We konden dus niet zomaar alle konijnen samen zetten. Na veel observeren wisten we welke konijnen samen mochten en welke niet.

Elke groep heeft een hok met een extra grote ren. In dat nieuwe verblijf kunnen ze springen, graven, rechtop zitten, rusten in de zon, elkaar wassen,...  We dachten ook aan hokverrijking. Dat wil zeggen dat de konijntjes in hun hok uitgedaagd worden om te spelen, rennen, ontdekken en eten zoeken.
Door deze veranderingen kunnen de kinderen het gedrag van de konijnen beter observeren.
In het weekend en ‘s avonds worden de buitenrennen afgesloten zodat onze konijnen veilig zijn voor de vos.

Konijnen zijn prooidieren

Konijnen vinden het vele oppakken en aaien helemaal niet fijn, ze ervaren dit zelfs als bedreigend. Daarom beslisten we om dit niet meer te doen. We gaan nog steeds op bezoek bij de konijnen en voederen de dieren, maar nu op een diervriendelijke manier. Konijnen kunnen zelf kiezen of ze naar de kinderen toe komen of liever niet gestreeld worden. Zo tonen we de kinderen hoe je het beste omgaat met dieren.

Zo gaan educatie en dierenwelzijn hand in hand.