Vergunning voor een standplaats op het openbaar domein

Wilt u tijdelijk een tafel, info- of promostand plaatsen op het openbaar domein? Via deze pagina kunt u hiervoor een vergunning aanvragen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Via het digitale aanvraagformulier voor het plaatsen van een standplaats kunt u in het kader van niet-commerciële campagnes, acties of enquêtes tijdelijk een infostand, partytent of tafel plaatsen op het openbaar domein een vergunning aanvragen. Ook promotiestands voor de (her)opening van een handelszaak kunnen via deze weg worden vergund.

Bedrag

De tarieven voor het plaatsen van een standplaats vindt u in het Belastingreglement op het privaat gebruik van de openbare weg.
Ze zijn afhankelijk van:

  • de locatie
  • de periode
  • de oppervlakte die u inneemt

Procedure

Via de link onderaan deze pagina kunt u het aanvraagformulier downloaden en invullen.

U kunt uw volledig ingevulde aanvraagformulier op 3 manieren aan ons bezorgen:

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door diverse instanties alvorens ze te vergunnen. Er wordt gewerkt volgens het minderhinderprincipe. Dat betekent dat alle innames zo goed a mogelijk op elkaar worden afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Opgepast!

  • Elke stand moet publiek toegankelijk zijn en mag niet gereserveerd zijn voor een bepaald publiek.
  • Enkel niet-commerciële acties worden vergund. Enige uitzondering hierop is het organiseren van een promotiestand bij de (her)opening van een handelszaak.
  • Een vergunning voor het plaatsen van een standplaats geeft geen toestemming om stalen van gebruiks- of verbruiksproducten uit te delen op het openbaar domein. Dit kan enkel in het kader van vergunde evenementen. Het uitdelen van flyers of folders is wel toegestaan. Deze worden belast volgens het Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken.

Wanneer mag ik een beslissing verwachten?

Dien de volledig ingevulde aanvraag 21 dagen voor u de standplaats wenst te plaatsen in. Na deze 21 dagen ontvangt u de vergunning. We contacteren u indien er gegevens ontbreken in de aanvraag. De termijn van 21 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken. De verwerkingstermijn voor de vergunningsaanvraag wordt verlengd met 7 dagen tijdens de collectieve sluitingen van de Gentse Feesten en tijdens de eindejaarsperiode.

Vul het downloadbare formulier in

Aanvraagformulier standplaats PDF (531.68 KB)