Bewijs van beroepsbekwaamheid

Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen

Als je met een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit wil beginnen, dan mag je sommige beroepen alleen uitoefenen als je een bewijs van je specifieke beroepsbekwaamheid levert. We spreken in dat geval van ‘gereglementeerde’ beroepen. De verplichting geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen, en voor zelfstandigen in zowel hoofdberoep als bijberoep.

De vereiste ‘beroepsbekwaamheid eigen aan het beroep’ kan worden aangetoond door:

Het ondernemingsloket waar je jouw ondernemingsnummer aanvraagt, beslist uiteindelijk of je aan de voorwaarden voldoet.

Beroepenlijst

Sinds 1 januari 2018 zijn de volgende activiteiten niet langer gereglementeerd:

 • slager-groothandelaar
 • droogkuiser-verver
 • restaurateur/traiteur-banketaannemer
 • brood- en banketbakker
 • kapper
 • schoonheidsspecialist
 • masseur
 • voetverzorger
 • opticien
 • dentaaltechnicus
 • begrafenisondernemer
 • beenhouwer-spekslager
 • rijwielactiviteiten
 • intersectorale kennis motorvoertuigen
 • sectorale kennis motorvoertuigen tot 3,5 ton
 • sectorale kennis motorvoertuigen boven 3,5 ton.

Je hebt voor deze beroepen dus geen getuigschrift van de beroepsbekwaamheid meer nodig om een eigen zaak op te starten. Sinds 1 september 2018 moet je ook niet langer een attest basiskennis bedrijfsbeheer voorleggen om een zaak op te richten.

Voor de volgende activiteiten is het bewijs van een sectorale beroepsbekwaamheid wel nog vereist. Het gaat om activiteiten in de bouwsector, de elektrotechniek en aanverwante beroepen.

 • Ruwbouwactiviteiten
 • Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
 • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
 • Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
 • Schrijnwerker of glazenmaker
 • Algemene schrijnwerkersactiviteiten
 • Eindafwerkingsactiviteiten
 • CV, klimaatregeling, gas en sanitair
 • Elektrotechnische activiteiten
 • Algemeen aannemer
 • Installateur-frigorist.

De voorwaarden voor de erkenning zijn verschillend voor elke activiteit. Op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen zie je welke activiteiten onder de reglementering vallen, welke kennis vereist is en hoe je die kennis kan bewijzen.