Bewijs van beroepsbekwaamheid

Bewijs van beroepsbekwaamheid voor gereglementeerde beroepen

Als u met een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit wilt beginnen, dan mag u sommige beroepen alleen uitoefenen als u een bewijs van uw specifieke beroepsbekwaamheid levert. We spreken in dat geval van ‘gereglementeerde’ beroepen. De verplichting geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen, en voor zelfstandigen in zowel hoofdberoep als bijberoep.

De vereiste ‘beroepsbekwaamheid eigen aan het beroep’ kan worden aangetoond door

- een diploma of een andere akte
- praktijkervaring
- een getuigschrift dat u behaald hebt na een examen bij de Centrale Examencommissie.

Het ondernemingsloket waar u uw ondernemingsnummer aanvraagt, beslist uiteindelijk of u aan de voorwaarden voldoet.

Beroepenlijst

Sinds 1 januari 2018 zijn de volgende activiteiten niet langer gereglementeerd:

 • slager-groothandelaar
 • droogkuiser-verver
 • restaurateur/traiteur-banketaannemer
 • brood- en banketbakker
 • kapper
 • schoonheidsspecialist
 • masseur
 • voetverzorger
 • opticien
 • dentaaltechnicus
 • begrafenisondernemer
 • beenhouwer-spekslager
 • rijwielactiviteiten
 • intersectorale kennis motorvoertuigen
 • sectorale kennis motorvoertuigen tot 3,5 ton
 • sectorale kennis motorvoertuigen boven 3,5 ton.

U hebt voor deze beroepen dus geen getuigschrift van de beroepsbekwaamheid meer nodig om een eigen zaak op te starten. Sinds1 september 2018 moet u niet langer een attest basiskennis bedrijfsbeheer voorleggen om een zaak op te richten.

Voor de volgende activiteiten is het bewijs van een sectorale beroepsbekwaamheid wel nog vereist. Het gaat om activiteiten in de bouwsector, de elektrotechniek en aanverwante beroepen.

 • Ruwbouwactiviteiten
 • Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
 • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
 • Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
 • Schrijnwerker of glazenmaker
 • Algemene schrijnwerkersactiviteiten
 • Eindafwerkingsactiviteiten
 • CV, klimaatregeling, gas en sanitair
 • Elektrotechnische activiteiten
 • Algemeen aannemer
 • Installateur-frigorist.

De voorwaarden voor de erkenning zijn verschillend voor elke activiteit. Op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen ziet u welke activiteiten onder de reglementering vallen, welke kennis vereist is en hoe u die kennis kunt bewijzen(externe website).