ambulante handel

Ambulante handel in zes Gentse parken

Deze zomer zal de Stad Gent, in het kader van het zomerrelanceplan, uitzonderlijk ambulante handel toestaan in zes parken.

De Gentse parken- en groenzones werden de afgelopen maanden druk bezocht door vele Gentenaars. Stad Gent stelt, in het kader van het zomerrelanceplan, een aantal parken en groenzones open voor ambulante handel. In totaal zijn er 6 parken en groenzones waar ambulante handel tijdens de zomermaanden vergund kan worden.

Het gaat over een proefproject tot en met 4 oktober.

Zes groenzones

 • Kapitein Zeppospark (Houtdok, Gent)
 • Koning Albertpark (Woodrow Wilsonplein, Gent)
 • Citadelpark (De Vignedreef, Gent)
 • Baudelopark (Bibliotheekstraat, Gent)
 • Claeys Bouuaertpark (aan de ingang van de groenzone, Mariakerke)
 • Gentbrugse Meersen (tussen de sporthal en de plaatselijke speeltuin, Gentbrugge)

De exacte locaties vind je terug in het document onderaan deze pagina.

Stad Gent maakt deze zomer ook extra ruimte vrij op negen zomerpleinen. De tijdelijke inrichting gebeurt in samenwerking met lokale organisaties en bewoners. 

Indien de situatie dit toelaat kan er, in samenspraak met de lokale horeca, ook ambulante handel vergund worden op deze zomerpleinen. 

Periode

De ambulante handelsactiviteit wordt vergund tot en met 4 oktober.

Voorwaarden

 • De handelaar biedt een combinatie aan van kleine snacks en dranken (frisdranken en beperkt aanbod van alcoholhoudende dranken).
 • Bereidingen ter plaatse zijn verboden.
 • Er mag geen muziek of een andere geluidsuitzending gespeeld worden.
 • De ambulante handelaar heeft de nodige vergunningen om zijn ambulante handelsactiviteit uit te voeren:
  • Machtiging ambulante handel (leurkaart)
  • Geldig keuringsattest gas en elektrische installaties
  • Attest Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV)
 • Er is een vast sluitingsuur. In juli is het sluitingsuur 21 uur, in augustus 20.30 uur en in september 19.30 uur.
 • Dranken moeten geschonken worden in herbruikbare bekers conform de OVAM-regelgeving.
 • De ambulante handelaar is verplicht om een vuilnisbak te plaatsen en 10 meter rondom zijn kraam proper te houden.
 • De marktwagen of het kraam moet elke avond verwijderd worden vanop de locatie en kan niet blijven staan. 
 • Er mogen geen tafels en stoelen uitgestald worden.

De kandidaat bezorgt de dienst Feesten en Ambulante Handel een foto van het kraam of marktwagen en toebehoren.

Afval

De ambulante handelaar sluit bij voorkeur een contract af met Ivago voor afvalhophaling. Je kan ook zelf instaan voor de netheid van de locatie door zelf vuilnisbakken te plaatsen en de locatie proper te houden in een straal van 10 meter rondom de locatie conform het politiereglement reinheid.

Retributie

De Stad Gent heft een retributie op de inname van het openbaar domein. Alle info vind je terug in het retributiereglement op de inname van de openbare weg voor ambulante handel.

Kandidaten

Ambulante handelaars die zich kandidaat willen stellen, kunnen contact opnemen met de dienst Feesten en Ambulante Handel van de Stad Gent.