Wetgeving wekelijkse rustdag en sluitingsuren

Regelgeving en mogelijke afwijkingen wekelijkse rustdag en sluitingsuren

Waarover gaat het?

De wekelijkse rustdag of sluitingsdag is "een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag". Dat hoeft niet op zondag te zijn. Een andere dag kan ook, maar dan moet wel geafficheerd worden om welke dag het gaat.

De sluitingsuren zijn de volgende:

 • voor 5 uur en na 21u op vrijdag en de werkdagen voor een wettelijke feestdag (als de wettelijke feestdag op een maandag valt, dan wordt de verlenging tot 21 uur toegestaan op de zaterdag die voorafgaat)
 • voor 5 uur en na 20 uur op de andere dagen

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

Handelaars kunnen een afwijking van de wekelijkse rustdag of van de sluitingsuren aanvragen.

Aantal afwijkijngen

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar op de wekelijkse rustdag én 15 afwijkingen op de verplichte sluitingstijden.

Er zijn ook algemene afwijkingen mogelijk:

Afwijkingen voor bepaalde handelsvormen:

 • verkoop ten huize van een andere consument dan de koper
 • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument
 • verkoop en dienstverlening in de openbare stations
 • verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones
 • dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden
 • verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen (uitgezonderd alcoholische dranken) en op voorwaarde dat de netto verkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m²

Afwijkingen voor de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:

 • kranten, tijdschriften, tabak en andere rokersartikelen, telefoonkaarten en producten van de nationale loterij
 • dragers van audiovisuele wreken en videospelen, alsook de verhuur ervan
 • brandstofen olie voor autovoertuigen
 • ijsconsumptie in individuele porties
 • voedingswaren die binnen de vestiging worden geproduceerd en er niet worden verbruikt

Afwijkingen voor bijzondere omstandigheden of beurzen en markten

Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

 • ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.);
 • ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.