Omgevingsvergunning voor uw horecazaak

Als u uw horecazaak gaat verbouwen, dient u ook met de administratieve kant van verbouwingen rekening te houden.

Een omgevingsvergunning is onder meer nodig bij

  • nieuwbouw en verbouwingen met een horecadoel (zowel binnen als buiten het gebouw)
  • iedere functiewijziging van een gebouw naar horeca
  • plaatsing of wijziging van terrassen (alleen vaste constructies)
  • publiciteitsinrichtingen
  • reclameborden en lichtbakken
  • verlichting (in sommige gevallen)

Welke procedure u moet volgen voor de aanvraag hangt af van het feit of u met een architect werkt of niet.

Wie een pop-up horecazaak opent voor maximaal 120 dagen wordt vrijgesteld van een omgevingsvergunning. Neem wel vooraf contact op met de Dienst Stedenbouw om te controleren of de geplande bestemming niet strijdig is met de bepalingen uit de plannen van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).