Afwijking wekelijkse rustdag en sluitingsuren voor handelaars

Toegestane afwijkingen op de wekelijkse rustdag en sluitingsuren voor handelszaken in Gent: gebieden en procedures