Subsidie artiestencheque aanvragen

Deze subsidie van max. 1.000 euro stimuleert handelaars en horeca-uitbaters om een podium te geven aan artiesten. Vraag de subsidie nu aan.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent stimuleert met de artiestencheque handelaars en horeca-uitbaters om op kleine schaal een podium te geven aan artiesten. De subsidie van max. 1.000 euro versterkt de kunst- en cultuursector en biedt ook kansen aan handels- en horecazaken om extra klanten aan te trekken. Op die manier blijft Gent een bruisende, culturele en economische stad.

Subsidieaanvragen kan je indienen voor gratis activiteiten die plaatsvinden tot uiterlijk 31 december 2021

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de subsidie komen in aanmerking: handelaars met een handelszaak (kleinhandel of horeca) gevestigd op het grondgebied van de Stad Gent.

 • De culturele activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet plaatsvinden in een handelszaak op het grondgebied van de Stad Gent.
 • De activiteit wordt georganiseerd volgens de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en de Stad, die gelden op het moment van de activiteit.
 • De culturele activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet gratis toegankelijk zijn.
 • De activiteit vindt plaats tijdens de duurtijd van het subsidiereglement.
 • De activiteit voldoet aan alle regelgeving van toepassing op evenementen die plaatsvinden op het grondgebied van de stad Gent. De aanvrager is verantwoordelijk voor het bekomen van eventuele noodzakelijke vergunningen en het naleven van het algemeen kader met betrekking tot veiligheid en overlast.
 • Een aanvrager kan maximaal 5 subsidies ontvangen op basis van dit reglement.
 • Voor activiteiten die doorgaan in andere handelszaken dan horeca en vergunde terrassen geldt met betrekking tot afvalpreventie overeenkomstig de VLAREMA-wetgeving (Art. 5.3.12.1) dat het serveren van dranken in wegwerpbekers op evenementen enkel toegestaan is als deze voor minstens 90% ingezameld worden op het evenement en men ze laat recycleren. Meer info hierover is te vinden op de website van de Stad Gent onder “Afvalvrij feesten”. Vanaf 01/01/2021 geldt een volledig verbod op gebruik van wegwerprecipiënten.
 • De steun van de Stad Gent moet op alle communicatie (zowel gedrukte als digitale publiciteit als mondelinge communicatie zoals toespraken) in het kader van de activiteit vermeld worden door ofwel het logo van de Stad Gent ofwel de vermelding “met steun van de Stad Gent” op te nemen.
 • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Belangrijk: subsidieaanvragen moet je minimaal 3 weken voorafgaand aan de activiteit indienen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidieerbare kosten betreffen enkel volgende kosten die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de culturele activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

 • honoraria en uitkoopsommen voor de artiesten
 • reis- en transportkosten voor artiesten
 • auteursrechten
 • huur- en materiaalkosten voor de technische omkadering van de activiteit
 • promotie- en communicatiekosten

De subsidie bedraagt 75% van de bewezen subsidieerbare kosten, met een maximumbedrag van 1.000 euro.

Wat heb ik nodig?

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het e-formulier op deze pagina of het daartoe bestemde downloadbare aanvraagformulier, verkrijgbaar via het OOG of via deze pagina van de Stad Gent.

Wat heb je nodig? 

 • je identiteitskaart als je de aanvraag online wil indienen.
 • je ondernemingsnummer.
 • een gedetailleerde begroting van inkomsten en uitgaven die je bij de aanvraag voegt.

Welke stappen zijn er?

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het online webformulier of het downloadbare aanvraagformulier onderaan deze pagina bij 'documenten'. Idealiter heb je de nodige bewijsstukken in elektronische, respectievelijk papieren versie, al bij de hand.

Gemakkelijk en snel:

 • Vul online het e-form in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je nodig hebt.
 • Upload de bewijsstukken.
 • Wens je online te ondertekenen met jouw elektronische identiteitskaart, hou deze dan bij de hand.

Minder snel:

 • Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina en print het af. Je kan het ook bestellen of persoonlijk afhalen bij het loket van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).
 • Het ingevulde formulier kan je opsturen (Stad Gent, t.a.v. Dienst Economie, Botermarkt 1, 9000 Gent) of bij het OOG binnenbrengen.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

Belangrijke informatie

Gelieve rekening te houden met onderstaande informatie in het kader van de coronamaatregelen:

 • Bied je livemuziek aan als achtergrond? Dan volg je het horecaprotocol en zijn de horecaregels van toepassing.
 • Organiseer je een publiek evenement zoals bijvoorbeeld een concert? Dan volg je de maatregelen rond evenementen. Meer info over het organiseren van een evenement vind je op de website van de Stad Gent.

Op zoek naar de geschikte artiest?

Regelgeving

Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken