Personeel aanwerven

Ontdek welke premies en andere voordelen er zijn om de loonkost van uw personeel te verlagen.

Een nieuwe medewerker in dienst nemen heeft niet alleen financiële, maar ook veel praktische gevolgen. Vanaf het ogenblik dat u mensen in dienst neemt, bent u niet langer alleen maar bedrijfsleider, u wordt daarnaast ook werkgever en coach. U moet geschikt personeel vinden, een arbeidsovereenkomst opstellen en uw sociale verplichtingen als werkgever nakomen.

Naast de bestaande Vlaamse RSZ-korting (doelgroepvermindering) treedt vanaf 1 juli 2018 bijkomend een federale maatregel in voege, die de aanwerving van werknemer jonger dan 21 jaar goedkoper maakt. Deze maatregel kreeg de naam Startersjob.