Een diverse arbeidsmarkt

Ook jongeren, ouderen, laaggeschoolden, personen met een migratieachtergrond, ... horen thuis op de arbeidsmarkt. Help mee als bedrijf.

De werkzaamheidsgraad ligt in Gent boven 103 %. Dit betekent dat heel wat Gentenaars maar ook heel veel mensen die buiten Gent wonen een job hebben in onze stad.

Toch heeft een deel van de Gentse bevolking het moeilijk om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Vooral jongeren, ouderen, personen met een migratieachtergrond, laaggeschoolden en personen met een handicap vallen al te vaak uit de boot als het gaat om werk.

Wilt u als bedrijf samen met ons kansen creëren voor jongeren, nieuwe EU-burgers, …? We helpen je graag op weg.