Opleiding voor uw personeel

Goed opgeleid personeel is belangrijk. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hiervoor (financiële) ondersteuning krijgen.

Zowel op Vlaams als op federaal niveau kunt u (financiële) ondersteuning krijgen als u investeert in uw werknemers. Daarnaast worden ook de individuele werknemers gestimuleerd om hun competenties verder te ontwikkelen.

Financiële steun voor werkgevers

Financiële steun voor werknemers

Wegwijs naar een opleiding

Naast De Stap, het Gentse studieadviescentrum, kunt u ook terecht bij:

  • Word wat je wil: het opleidingsaanbod van de publieke opleidingsverstrekkers VDAB, Syntra en Centra voor Volwassenenonderwijs
  • Syntra: ondernemersopleidingen
  • VDAB: opleidingen voor werkzoekenden, werknemers en bedrijven
  • de verschillende sectorfondsen