Leerwerkstages

Leerwerkstages geven werkgevers de mogelijkheid om een potentieel nieuwe werknemer in reële werkomstandigheden te leren kennen.

Zoekt u geschikte kandidaten voor een vacature? Wilt u meer informatie inwinnen over de competenties van een kandidaat dan een sollicitatiegesprek doorgaans oplevert? Dan moet u beslist eens met LeerWerk Gent praten.

LeerWerk Gent is een partnerschap tussen de Stad Gent en het Gentse OCMW dat werknemers via een leerwerkstage voor een bepaalde duur kosteloos ter beschikking stelt van uw bedrijf.

Voordelig voor werkgever én werknemer

Een werknemer wordt voor een bepaalde duur (minimum 1 week en maximum 6 maanden) tewerkgesteld in een bedrijf of een non-profitorganisatie. Deze stage geeft u als werkgever de mogelijkheid een potentieel nieuwe werknemer in reële werkomstandigeheden te leren kennen. En tegelijk biedt zij die werkzoekende de kans zijn of haar vaardigheden te verbeteren. Een leerwerkstage is voor u een handig selectie en aanwervinsinstrument en voor de werkzoekende is het een middel om zijn of haar kansen op tewerkstelling te verhogen.

Opvolging stage

Tijdens de leerwerkstage wordt de werknemer door een arbeidsconsulent van LeerWerk Gent van nabij opgevolgd. Aan u wordt gevraagd de stagair technisch te laten ondersteunen door een ervaren medewerker.

Praktisch

Leerwerkstagen zijn mogelijk in profit- en non-profitorganisaties. LeerWerk Gent maakt met u alle praktische afspraken over voorwaarden, duur van de stage en takenpakket. Alles krijgt zijn neerslag in het stagecontract.