Gratis dienstverlening Jobcoaching - Taalcoaching

Jobcoaching en taalcoaching zijn een kosteloze service van de Stad Gent aan bedrijven.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Jobcoaching

Jobcoaching is een effectieve ondersteuning voor uw personeelsbeleid, helemaal op maat van uw bedrijf. Een jobcoach van de Stad Gent zorgt ervoor dat uw werknemer zich sneller en beter in uw bedrijf integreert. Het doel is duurzame tewerkstelling. De begeleiding is vooral gericht op arbeidsattitude, communicatie en andere sociale vaardigheden. De jobcoach assisteert u als werkgever ook bij administratieve verrichtingen, hij of zij adviseert over tewerkstellingsmaatregelen en bemiddelt bij spanningen.

Taalcoaching

Dankzij extra taalcoaching leren nieuwe werknemers het jargon te gebruiken dat hoort bij de job en het bedrijf. Ze worden ook gestimuleerd om Nederlands te spreken. Taalcoaching is in vele gevallen een zinvolle aanvulling op de jobcoaching.

Voorwaarden

Nieuwe werknemers in de volgende kansengroepen: personen met migratieachtergrond, werknemers met een arbeidshandicap, oudere werknemers( 50+) en kortgeschoolden. Jobcoaching is mogelijk bij verschillende arbeidscontracten en –statuten.

Bedrag

De dienstverlening is gratis.

Uitzonderingen

De service is niet bestemd voor werknemers die kortlopende vervangingsopdrachten uitvoeren.

Procedure

Na een grondige voorbereiding waarin de jobcoach uzelf, uw bedrijf, de functie en de werknemer leert kennen, stelt u samen een actieplan op. Op de eerste dag van de opleiding of tewerkstelling ondertekent u een contract waarin alle afspraken en engagementen zijn vastgelegd. Dan volgt een periode van intensieve begeleiding via rechtstreekse contacten, gesprekken op de werkvloer en telefonisch overleg. Aan het einde van de begeleidingsperiode oordeelt u samen met de jobcoach of nog extra coaching wenselijk is.