Accountmanagers personeelsverloop

De Afdeling Bedrijvenwerking helpt ondernemers bij hun zoektocht naar geschikte werknemers en biedt oplossingen bij personeelsverloop.

Vindt u onvoldoende of geen geschikte werknemers voor uw vacatures? Kampt u met een te groot personeelsverloop en wilt u daar iets aan doen? Wenst u (gratis) advies over diversiteit in uw onderneming? Met deze en andere vragen over werkgelegenheid kunt u terecht bij de accountmanagers van de Afdeling Bedrijvenwerking van de Dienst Werk.

Kosteloze dienstverlening

De accountmanagers van de Dienst Werk van de Stad Gent informeren, adviseren en begeleiden. Ze geven u handige tips bij het inschakelen van (lokale) wervingskanalen om vlotter geschikt personeel te vinden. Ze wijzen u ook de weg naar tal van organisaties die uw bedrijf relevante diensten kunnen bieden.

Onze accountmanagers

  • zijn uw toegangspoort tot de dienstverlening van de Stad Gent
  • hebben een goede kennis van alle opleidings- en begeleidingsinitiatieven in de regio
  • onderhouden nauwe contacten met de VDAB, RVA en andere spelers op de arbeidsmarkt
  • hebben directe toegang tot het open partnerschap 'Gent, Stad in werking'
  • werken samen met Voka, UNIZO, …
  • hebben uitvoerige kennis van alle tewerkstellingsbevorderende maatregelen

Indien nodig verwijzen ze u door naar de jobcoaches van de Stad Gent voor de ondersteuning en begeleiding van uw werknemers en directe leidinggevenden.

Contacteer de accountmanagers

U kunt de accountmanagers rechtstreeks benaderen, maar ook via het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG). Een accountmanager komt dan naar u toe om uw vragen en behoeften te bespreken en passende acties op te zetten.