Gentse goede praktijken

Regio Gent beschikt over alle troeven om een wereldspeler te zijn wat betreft cleantech, resource recovery en circulaire economie:

  • Een schat aan materialen die anders gebruikt kunnen worden als bouwmaterialen, kunststoffen, CO2, textiel, …
  • Sterke actoren (bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers) die schone technologie maken en toepassen, anders omgaan met grond- en afvalstoffen en nieuwe verdienmodellen uitbouwen.
  • De ambitie om uitdagingen op vlak van onder andere mobiliteit, water, energie, CO2-reductie,... aan te pakken.

Goede prakijken 2019

Bekijk onze Gentse goede praktijken 2019 PDF (22.29 MB)

Goede praktijken 2016

Bekijk onze Gentse goede praktijken 2016 PPTX (40.75 MB)