Graslei night

Gentse goede praktijken

Ontdek over welke troeven regio Gent beschikt om een wereldspeler te zijn wat betreft cleantech, resource recovery en circulaire economie:

  • Een schat aan materialen die anders gebruikt kunnen worden als bouwmaterialen, kunststoffen, CO2, textiel, …
  • Sterke actoren (bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers) die schone technologie maken en toepassen, anders omgaan met grond- en afvalstoffen en nieuwe verdienmodellen uitbouwen.
  • De ambitie om uitdagingen op vlak van onder andere mobiliteit, water, energie, CO2-reductie,... aan te pakken.

Bekijk onze goede prakijken en ontdek welke innovatieve technologieën en businessmodellen er ontstaan in de Gentse regio.

Goede prakijken 2019

Bekijk onze Gentse goede praktijken 2019 PDF (22.33 MB)

Goede praktijken 2016

Bekijk onze Gentse goede praktijken 2016 PPTX (40.75 MB)