Ondersteuningspakket voor organisaties die starters begeleiden

In het kader van het economische relanceplan naar aanleiding van de coronacrisis ondersteunt de Stad organisaties die starters begeleiden.

Ondernemingen crisisbestendig en toekomstgericht maken

De wereldwijde pandemie en de noodzakelijke maatregelen om de pandemie in te dijken, zorgen voor heel wat schokgolven in het economische landschap. Dit is niet anders in Gent waar veel ondernemers aangeven dat deze periode voor hen een zware uitdaging is. Ook voor ondernemers die juist hun zaak hebben opgestart in het jaar voor of tijdens de coronacrisis zijn de uitdagingen groot. Ondernemers hebben op basis van een businessplan een haalbaar investeringsplan opgesteld, maar deze blijkt niet meer realistisch. Plannen moeten worden bijgesteld, investeringen herbekeken, kortom: er is een heroriëntering nodig om de onderneming crisisbestendig en toekomstgericht te maken.

Eigen zaak starten

Een economische crisis is meestal een kantelmoment. Niet alleen voor een volledig economisch systeem maar ook voor het leven van vele mensen. Technische werkloosheid of zelfs jobverlies kan de trigger zijn om zelf het leven weer in handen te nemen en de jarenlange droom van een eigen zaak weer van onder het stof te halen.

Ondersteuning door organisaties

Voor beide transities is er nood aan ondersteuning. Gentse ondernemers hebben hier het geluk dat ze naast de dienstverlening van de Stad Gent, voor deze ondersteuning ook kunnen rekenen op talrijke organisaties, dienstverleners, experten, enz. Het Gentse ecosysteem is divers en talrijk en al sinds het begin van de coronacrisis schieten deze organisaties starters te hulp. Ze breidden hun dienstverlening uit, stelden workshops open voor alle ondernemers (ook niet-leden), gingen proactief in gesprek met deze starters, zorgden voor extra psychologische en financiële steun.

Deze uitgebreide capaciteit en maatregelen zet ook het businessmodel van deze organisaties onder druk. Terwijl zij zich 100% focussen op het verder ondersteunen van deze starters, wil de Stad Gent hen ondersteunen om deze uitgebreide dienstverlening langere termijn vol te houden. De nood aan extra ondersteuning van startende ondernemers zal in de rest van 2020 en 2021 duidelijk voelbaar blijven.

De Stad Gent wil met deze oproep organisaties ondersteunen om de bijkomende dienstverlening die ze hebben ontplooid en/of zullen ontplooien langer vol te houden en te honoreren. Op die manier zorgen zij er voor dat meer startende ondernemers crisisresistent en robuuster worden en nieuwe ondernemers beter voorbereid aan hun zaak kunnen beginnen.

Reglement

Lees hier het reglement na met betrekking tot de ondersteuning van organisaties die startende ondernemers begeleiden.