Kostenvergoeding straatnaamwijziging aanvragen

Vraag een eenmalige forfaitaire kostenvergoeding aan als je een brief kreeg naar aanleiding van een ambtshalve adreswijziging.

Inhoud

Waar gaat het over?

Je kan als actieve onderneming, eenmanszaak, stichting, vennootschap, vereniging of een vereniging van mede-eigenaars (VME) een eenmalige forfaitaire kostenvergoeding aanvragen voor een ambtshalve adreswijziging waarbij de (bestaande) straatnaam wordt gewijzigd of waarbij de huisnummering dient aangepast te worden ten gevolge van een doorgevoerde (aanpalende) straatnaamwijziging of vaststelling van een nieuwe straatnaam. 

BELANGRIJK: Vanaf 4 januari 2023 komen ook verenigingen van mede-eigenaars (VME’s) in aanmerking voor een eenmalige forfaitaire kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve adreswijziging waarbij de (bestaande) straatnaam wordt gewijzigd of waarbij de huisnummering dient aangepast te worden ten gevolge van een doorgevoerde (aanpalende) straatnaamwijziging of vaststelling van een nieuwe straatnaam. In bijlage vind je hierover het gemeenteraadsbesluit van 19/12/2022

Wat zijn de voorwaarden?

 • de aanvrager is een éénmanszaak, stichting, vereniging, vennootschap of vereniging van mede-eigenaars (VME) met vestigingseenheid op een adres, betrokken in een ambtshalve adreswijziging waarvan de (bestaande) straatnaam wordt gewijzigd of waarbij de huisnummering wordt gewijzigd ten gevolge van een doorgevoerde (aanpalende) straatnaamwijziging of een vaststelling van een nieuwe straatnaam.
 • de adreswijziging is een gevolg van de invoegetreding of de definitieve vaststelling van een straatnaamwijziging in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022;
 • een aanvrager komt slechts in aanmerking voor 1 toelage per categorie per adres.
 • een aanvraag voor een vergoeding of de toekenning van een geschenkbon dient te gebeuren uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden in het geval van een éénmanszaak, stichting, vereniging of vennootschap na de datum van het in voege gaan van de adreswijziging. Opgelet: een vereniging van mede-eigenaars (VME) kan een aanvraag voor een vergoeding uiterlijk op 31 juli 2023 indienen.

Hoeveel bedraagt de forfaitaire kostenvergoeding?

Het bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding varieert en bedraagt respectievelijk:

 • éénmanszaken of stichtingen: € 250
 • vennootschappen, verenigingen of vereniging van mede-eigenaars (VME): € 1.000

Welke stappen zijn er?

AANVRAAG

 • De aanvraag voor een forfaitaire kostenvergoeding gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier, te vinden op deze website van de Stad Gent.
 • Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag krijgt de aanvrager een schriftelijke ontvangstmelding binnen 10 werkdagen na ontvangst.

Gemakkelijk en snel:

 • Vul het webformulier in en laat je begeleiden naar de invulvelden die je nodig hebt. 
 • Wens je online te ondertekenen met jouw elektronische identiteitskaart, hou deze dan bij de hand. 

Minder snel:

 • Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina bij "documenten" en print het af. Je kan het ook bestellen of persoonlijk afhalen bij het loket van het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).
 • Het ingevulde formulier kan je opsturen (Stad Gent, t.a.v. Dienst Economie, Botermarkt 1, 9000 Gent) of bij het OOG afgeven. Als je het ingevulde document bij het OOG wil afgeven, maak dan ALTIJD een afspraak. Je kan een afspraak maken voor een bezoek: op maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 12u30; alleen op woensdag tussen 14u en 16u; alleen op dinsdag tussen 16u30 en 19u. Maak een afspraak telefonisch via 09 210 10 60 of online
 • Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

BEOORDELING

 • Elk ingediend dossier wordt geëvalueerd op ontvankelijkheid en volledigheid. Enkel ontvankelijke en volledige aanvragen komen in aanmerking. Het dossier is ontvankelijk indien het voldoet aan vernoemde voorwaarden uit artikel 3 van het reglement.
 • Na de indiening bepaalt de Dienst Economie het bedrag van de forfaitaire kostenvergoeding op basis van de voorwaarden, zoals vastgelegd in artikel 4 van het reglement.
 • Deze beoordeling vindt plaats uiterlijk binnen de maand volgend op de uiterlijke indiendatum.
 • Deze termijnen zijn enkel richtdata.

BESLISSING

 • Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste binnen de zes weken na de uiterlijke indiendatum een beslissing tot het al dan niet toekennen van een forfaitaire kostenvergoeding.
 • De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt binnen de 10 werkdagen na goedkeuring schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvragers.
 • Deze termijnen zijn enkel richtdata.

UITBETALING

 • De uitbetaling van de forfaitaire kostenvergoeding gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager.
 • De forfaitaire kostenvergoeding wordt in één keer uitbetaald binnen de vier weken na goedkeuring ervan door het college van burgemeester en schepenen.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe de Stad Gent onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer.

Zijn er uitzonderingen?

De volgende entiteiten komen niet in aanmerking voor de tussenkomst:

 • éénmanszaken in bijberoep
 • feitelijke verenigingen
 • automatenshops, gok- en speelzalen en seksdiensten
 • publiekrechtelijke rechtspersonen

Gelijkaardige producten

Geschenkbon aanvragen na wijziging straatnaam