Landbouwschade ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden

Bij schade aan land- en tuinbouwteelten ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden kun je aangifte doen van de geleden schade.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor wie?

Elke land- of tuinbouwer die door erkende extreme weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter schade heeft opgelopen aan tuin- en of landbouwteelten, gelegen op grondgebied van Stad Gent.

Voorwaarden

De schade moet veroorzaakt worden door extreme weersomstandigheden.
De schade aan een teelt moet groter zijn dan 20% van de oppervlakte van die teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.

Benodigdheden

  • Aangifteformulier (zie bijlages)
  • Begeleidende brief (zie bijlages)
  • Fotoplan (vb. van de perceelsregistratie)
  • Foto's van de geleden schade (niet verplicht)

Procedure

Hoe aanvragen?

De land- of tuinbouwer richt een korte schriftelijke vraag tot bijeenroeping van de commissie aan het College van burgemeester en schepenen van Stad Gent. Samen met het ingevulde aangifteformulier stuurt hij/zij dit naar:
Stad Gent
College van burgemeester en schepenen
Dienst Economie
Botermarkt 1
9000 Gent

Of hij/zij geeft deze documenten af in een dienstencentrum van de stad of in het OOG (Ondersteuningspunt Ondernemers Gent).De aanvraag kan ook via email bezorgd worden aan het OOG (ondernemen@stad.gent).

Bij deze aanvraag wordt ook een fotoplan (vb. van de perceelsregistratie) toegevoegd waarop de beschadigde percelen zichtbaar zijn. Foto'ss van de geleden schade mogen ook meegestuurd worden.

In bijlage vind je een voorbeeld van een begeleidende brief.

Hoe verloopt het verder?

De bevoegde persoon van de dienst economie zal contact opnemen met de landbouwer om een afspraak te maken voor een bezoek met de schadecommissie. Deze persoon verwittigt het Departement Landbouw en Visserij.

De schadecommissie wordt samengeroepen door de bevoegde persoon van de Stad Gent voor een eerste vaststelling van de geschatte schade waarbij een proces-verbaal wordt opgemaakt. De bevoegde persoon van de Stad Gent bezorgt dit nadien aan alle leden van de schadecommissie en de getroffen land- of tuinbouwer.

Net voor de oogst wordt de schadecommissie opnieuw samengeroepen door de bevoegde persoon van de Stad Gent voor een 2e vaststelling van de geschatte schade aan de land- of tuinbouwteelten. Het proces-verbaal wordt verder aangevuld en de bevoegde persoon van de Stad Gent bezorgt die opnieuw aan alle leden van de commissie en aan de getroffen land- of tuinbouwer.

Waarom is het proces-verbaal belangrijk?

Het proces-verbaal is nodig voor aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema's.
Het proces-verbaal is nodig om in te dienen wanneer een tussenkomst van het landbouwrampenfonds wordt gevraagd.
Het proces-verbaal kan dienen als bewijsstuk bij uitstel van betaling voor VLIFdossiers.

Vul het downloadbare formulier in

aanvraagformulier landbouwschade DOC (73.5 KB)